Polynomy

Polynomy (Sk)

28.11.2009 15:20
  Tento program je určený na výpočet koreňov polynomiálnej rovnice s reálnymi koeficientmy a určenie ich násobnosti, vypočíta reálne aj komplexné korene.     Hlavné vlastnosti  výpočet koreňov polynómu s reálnymi koeficientami a určenie ich násobnosti ...

—————

Polynomy (En)

28.11.2009 15:20
  This program can be used for solving roots of polynomial equations with real coefficients, can compute any real or complex roots.    Main features  solving roots of polynomial equations with real coefficients, also shows multiplicity of roots maximal supported...

—————